[1]
Yudho, F.H.P. and Nugroho, A. 2021. Exercise Motivation Levels on Student Activity Unit (UKM Basketball) at Universitas Djuanda: Tingkat Motivasi Latihan Bola Basket Pada Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Basket Universitas Djuanda. INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review. 2, 2 (May 2021), 114–125. DOI:https://doi.org/10.53905/inspiree.v2i2.41.